Βάσεις ανοικτής πρόσβασης

Η Βιβλιοθήκη έχει συγκεντρώσει και προτείνει στους χρήστες της μια σειρά από βάσεις δεδομένων ανοικτής πρόσβασης, οι οποίες καλύπτουν διάφορα θέματα. Οι βάσεις παρατίθενται αλφαβητικά και σε κάθε βάση αναγράφεται και το θεματικό πεδίο που καλύπτει.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AATA Online: Abstracts of International Conservation Literature

1.Πολιτιστική κληρονομιά – Προστασία. 2. Αντικείμενα τέχνης – Διατήρηση και συντήρηση. 3. Βιβλιοθηκονομικό υλικό – Διατήρηση και συντήρηση. 4. Ιστορικά αξιοθέατα – Διατήρηση και συντήρηση. 5. Αρχεία – Διατήρηση και συντήρηση. 6. Αρχιτεκτονική – Διατήρηση

ADS (NASA Astrophysics Data System)

1. Αστροφυσική. 2. Φυσική. 3. Γεωφυσική.

AgEcon

1. Γεωργία – Οικονομικές απόψεις.

AgeLine

1. Γεροντολογία. 2. Γηριατρική. 3. Γήρανση. 4. Ηλικιωμένοι.

AGRICOLA

1. Γεωργία. 2. Κτηνιατρική. 3. Περιβαλλοντικές απόψεις.

AGRIS

1. Γεωργία. 2. Κτηνιατρική. 3. Περιβαλλοντικές απόψεις.

Alcohol Studies Database

1. Αλκοολισμός.

ALTBIB: Bibliography on Alternatives to the Use of Live Vertebrates in Biomedical Research and Testing

1. Σπονδυλωτά – Έρευνα.

American Psychoanalytic Association Jourlit/Bookrev Databases

1. Ψυχανάλυση.

Architectural Publications Index

1. Αρχιτεκτονική

Aria database

1. Όπερες.

ASCE Civil Engineering Database

1. Πολιτική μηχανική